Airsoft - Battle of the Arena

På UlsteinLAN har vi lukka bane med utleige av Airsoft rifler og forskjellige typar spelemodusar.

Vi kan kjøre med forskjellige antall spelara, alt ifra 1vs1 til 6 personar der alle er mot alle.

Ein må hugse at Airsoft kan påføre smerte om det er brukt feil, og det er derfor strenge krav til sikkerheit. BurnOut Datparty har derfor fullt sikringsutstyr til alle som skal delta. Dette inkluderar hettegensar, maske, briller og hanskar.

Er du under 18 år må du ha med samtykkeskjema frå Forelder/Verge. Dette ligg også tilgjengeleg i vakta, eller du kan lastast det ned her, og takast med og levere i vakta. Du vil då få eit eige band som tilsei at du får delta. Er du over 16år, slepp du dette.

Åpningstider er enda ikkje satt, men vi håpar på at vi skal kunne halde ope det meste av døgnets 24 timar.

                                                                                                                                Prisar:

Runde, medlem

Runde, IKKJE medlem i BurnOut

Ekstra magasin (Etter avtale)

30,-

50,-

10,-